Կփոխվի դպրոցի տնօրենների հավաստագրման վերապատրաստող կազմակերպությունների ընտրության կարգը. նախագիծ

Աստղիկ Խաչատրյան 21.11.2021 - 11:11
21.11.2021 - 11:11 դիտում

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը e-draft.am հարթակում հանրային քննարկման է ներկայացրել հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության կարգում փոփոխություն կատարելու նախագիծը:

Առաջարկվող նախագծում հստակեցվել են հանրակրթական դպրոցի տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների համար վերապատրաստում իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության ժամկետները, մերժման հիմքերը:

Առաջարկվում է սահմանել ժամկետային նոր կարգավորումներ, ուսումնական տարածքի առկայությունը հիմնավորող փաստաթղթի պահանջ, վերապատրաստող մասնագետների համար առնվազն մեկ տարվա վերապատրաստման փորձառություն ունենալու չափանիշ, ինչպես նաև որոշակիություն է մտցվում երաշխավորող հանձնաժողովի կազմում:

 

Ինչպես է կատարվում ընտրությունը

Վերապատրաստող կազմակերպությունները տարեկան առնվազն մեկ անգամ ընտրվում և երաշխավորվում են ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից:

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում ընտրության անցկացման օրվանից առնվազն 20 աշխատանքային օր առաջ:

Կազմակերպությունները հայտերը ներկայացնում են հայտարարության հրապարակման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությանը կարող են մասնակցել նախարարության սահմանած և պաշտոնապես հրապարակված պայմաններին և չափանիշներին բավարարող կազմակերպությունները:

Պահանջներ և ժամկետներ

Ներկայացվող պահանջներ. վերապատրաստող կազմակերպությունները պետք է ունենան ուսումնական տարածք (սեփականության վկայականի պատճենը կա՛մ վարձակալության պայմանագիրը, կա՛մ վարձակալության վերաբերյալ երկկողմանի նախնական համաձայնությունը), առնվազն մեկ տարվա վերապատրաստման փորձառություն ունեցող մասնագետներ, ինչպես նաև ուսումնաթեմատիկ պլան և իրենց կողմից մշակված ծրագիր` ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատված հարցաշարին համապատասխան: Վերապատրաստման տևողությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 15 և ոչ ավելի, քան 20 օր: Պահանջներ են սահմանված նաև նյութատեխնիկական բազայի առկայության և հագեցվածության վերաբերյալ:

Ընտրող հանձնաժողով

Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությունն իրականացվում է ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից` հայտատուների ներկայությամբ:

Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են 5 անդամներ` ոլորտը համակարգող փոխնախարարը (հանձնաժողովի նախագահ), ԿԳՄՍՆ հանրակրթության վարչության պետը, «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի տնօրենը և մեկական ներկայացուցիչներ ԿԳՄՍՆ իրավաբանական վարչությունից և անձնակազմի կառավարման վարչությունից:

Հանձնաժողովն ունի քարտուղար, որն իրականացնում է հայտերի հավաքագրման, նիստի անցկացման հետ կապված կազմակերպչական աշխատանքները, կազմում է նիստի օրակարգը, արձանագրում է նիստը: Նա քվեարկելու իրավունք չունի:

Նիստն իրավազոր է, եթե ներկա են հանձնաժողովի առնվազն 4 անդամներ: Որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, ձայների մեծամասնությամբ:

Մերժման հիմքերը

Սահմանվել են վերապատրաստող կազմակերպության ներկայացրած հայտի մերժման հիմքերը: Մասնավորապես, հայտը մերժվում է, եթե նախորդ տարի երաշխավորված կազմակերպությունում վերապատրաստված անձանց առնվազն 40 տոկոսը չի հաղթահարել հավաստագրման քննության նվազագույն շեմը: Մերժման հիմք են նաև պահանջվող փաստաթղթերի բացակայությունը, հայտնաբերված խախտումները և այլն:

Արդյունքների հրապարակում

Հանձնաժողովն ընտրության արդյունքները ներկայացնում է հրապարակման ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքէջում ընտրության անցկացմանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հաղթող ճանաչված և երաշխավորված կազմակերպության վերապատրաստում կազմակերպելու մասին հայտարարությունը ներկայացվում է հրապարակման ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայքում հավաստագրման քննություններից առնվազն մեկ ամիս առաջ: Նույն հայտարարությունը կարող է հրապարակվել նաև զանգվածային լրատվության միջոցներում կամ սոցիալական ցանցերում:

Նախագծի քննարկումը e-draft.am հարթակում կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 29-ը:

0 մեկնաբանություն
0

ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ