Հաղորդումներ: «Բարեկամության տարեգրություն»

Պատմություն, մշակույթ և համընդհանուր արժեքներ: Հայ և ռուս ժողովրդի անցած պատմական ուղին և ձեռք բերած մշակութային արժեքները: Պատմական իրադարձություններ, դեպքեր և դրանց լուռ վկաները՝ հուշարձաններ և կոթողներ: Բարեկամ ժողովրդի պատմության տարեգրությունը: