Հաղորդումներ: «Ազդագիր»

Կարևորելով ինչպես քաղաքի, այնպես էլ մարզի մշակութային վերելքը «Ցայգ» Մարզային Հեռուստաընկերությունը և «Ռադիո Հայ Գյումրի» ռադիոկայանը սկսում են նոր շարք, որով լսարանին իրազեկում են մարզում և քաղաքում տեղի ունեցող մշակութային միջոցառումների մասին:«Ազդագրի» գլխավոր նպատակն է՝ հետևել ու ներկայացնել մշակութային անցուդարձը: