Թափուր հաստիքներ Շիրակի մարզպետարանում

Աննա Կոստանյան 19.07.2022 - 13:55
19.07.2022 - 13:55 դիտում
Շիրակի մարզպետարանում առկա թափուր հաստիքների համար հայտարարվում են մրցույթներ
Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետը 21․07․2022
📌ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ մարզպետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-3.5-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
📎 Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներն են՝
Կրթություն, որակավորման աստիճանը-բարձրագույն կրթություն
Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը-հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ կադրերի և մասնագիտական կողմնորոշման բնագավառում՝ մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
📌ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ մարզպետարանի տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.6-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
📎 Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներն են՝
Կրթություն, որակավորման աստիճանը-բարձրագույն կրթություն
Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը-հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում՝ մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ
📌ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.3-Մ2-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
📎 Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներն են՝
Կրթություն, որակավորման աստիճանը-գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնային տնտեսություն և անասնաբուժություն
Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը-հանրային ծառայության առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ գյուղատնտեսության կամ բնապահպանության բնագավառում՝ երեք տարվա աշխատանքային ստաժ
📌ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության բնակարանային և ենթակառուցվածքների գործունեության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 98-1.2-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար
📎 Պաշտոնին ներկայացվող պահանջներն են՝
Կրթություն, որակավորման աստիճանը- բարձրագույն կրթություն
Աշխատանքային ստաժը, աշխատանքի բնագավառում փորձը-հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ քաղաքաշինության կամ արդյունաբերության կամ ճարտարագիտության բնագավառում՝ մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ
Ընդգրկուն տեղեկատվության անհրաժեշտության դեպքում կարող եք զանգահարել՝ 0312- 49000 /156/
Մանրամասների համար 👇👇👇
0 մեկնաբանություն
0

ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ