Աղբահանության պարբերական գործընթաց Արթիկում

19.02.2022 - 17:34 դիտում

2017 թվականից Շիրակի մարզում գործում է կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգը, որը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության կողմից: Դրա ընդունումը պայմանավորված էր մարզի սոցիալ-տնտեսական, բնակլիմայական եւ այլ առանձնահատկություններով: Հայեցակարգի հիմքում մասնավորապես ներառված են մարդու առողջության եւ շրջակա միջավայրի վրա կոշտ կենցաղային թափոնների վտանգավոր ներգործության նվազեցման ու չեզոքացման, բնակչության համար հարմարավետ եւ էկոլոգիապես անվտանգ պայմանների ապահովման սկզբունքները: Հայեցակարգով պարտադիր նախատեսված է աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման պարբերաբար իրականացումը:

0 մեկնաբանություն
0

ՆՄԱՆԱՏԻՊ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ