Հաղորդումներ: «Ռուսական էջեր»

Թանկարժեք ժառանգություն, որն ամփոփված է ռուսական պատմության էջերում: Գրողներ, նկարիչներ, կոմպոզիտորներ և այլ ոլորտի մարդիկ, ովքեր մշակութային արժեքների կերտողներն են: Ռուս ժողովրդի սովորույթները, ազգային առանձնահատկությունները և այլ հետաքրքիր փաստեր Ռուսաստանի և ազգային մշակույթի մասին՝ «Ռուսական էջեր» հաղորդման ընթացքում: