Հաղորդումներ: «Համավարակը մեր կյանքում»

Ի՞նչ մարտահրավերների բախվեց կրթական ոլորտը համավարակի օրերին։ Ո՞րքանով է արդյունավետ հեռավար կրթությունը։ Թեման քննարկվել է Համավարակը մեր կյանքում ծրագրի շրջանակներում